درصد توزیع افراد با سواد خواندن و نوشتن در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد با سواد خواندن و نوشتن در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد با سواد خواندن و نوشتن در خانوارهای مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 27 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع افراد با سواد خواندن و نوشتن در خانوارهای مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل افراد شش ساله و بیشتر می‌باشد.