درصد توزیع افراد 21 تا 30 سال در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد 21 تا 30 سال در خانوارهای مناطق شهری

درصد توزیع افراد 21 تا 30 سال در خانوارهای مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع افراد 21 تا 30 سال در خانوارهای مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.