حجم تولید نفت کوره پالایشگاه اراک

حجم تولید نفت کوره پالایشگاه اراک

حجم تولید نفت کوره پالایشگاه اراک

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق حجم تولید نفت کوره در پالایشگاه اراک را در بازه سال های 1372 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.