متوسط تعداد افراد خانوار در مناطق شهری

متوسط تعداد افراد خانوار در مناطق شهری

متوسط تعداد افراد خانوار در مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق متوسط تعداد افراد خانوار در مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط