درصد توزیع متوسط ارزش جاری خالص سالانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع متوسط ارزش جاری خالص سالانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع متوسط ارزش جاری خالص سالانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع متوسط ارزش جاری خالص سالانه مسکن شخصی (مالک نشین) در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.