متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مشاغل آزاد كشاورزی در خانوار مناطق شهری

متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مشاغل آزاد كشاورزی در خانوار مناطق شهری

متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مشاغل آزاد كشاورزی در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 اسفند 1398

آمار فوق متوسط درآمد خالص ﺳﺎلانه از مشاغل آزاد كشاورزی در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.