درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآﻣد ناخالص سالانه حاصل از فروش کالاهای دست دوم در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآﻣد ناخالص سالانه حاصل از فروش کالاهای دست دوم در خانوار مناطق شهری

درصد توزیع ﻣﺘﻮﺳط درآﻣد ناخالص سالانه حاصل از فروش کالاهای دست دوم در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 اسفند 1398

آمار فوق درصد توزیع ﻣﺘﻮسط درآﻣد ناخالص سالانه حاصل از فروش کالاهای دست دوم در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1371 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.