ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎلص سالانه كالاها و خدمات متفرقه در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎلص سالانه كالاها و خدمات متفرقه در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎﻟص سالانه كالاها و خدمات متفرقه در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 اسفند 1398

آمار فوق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎلص سالانه  كالاها و خدمات متفرقه در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1383 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار مربوط به بازه سال‌های 1379 تا 1382 در بخش جمع کل لحاظ شده است.
2) این اطلاعات شامل هزینه های موارد زیر می‌باشد :
الف) لوازم بهداشتی، آرایشی و خدمات شخصی
ب) لوازم شخصی و زینتی و هزینه های متفرقه شخصی
ج) خدمات اجتماعی، انواع بیمه و خدمات مالی
د) و سایر کالاها و خدمات متفرقه.