ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎلص رستوران و هتل در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎلص رستوران و هتل در خانوار مناطق شهری

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎلص رستوران و هتل در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 اسفند 1398

آمار فوق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳنه ﻧﺎﺧﺎلص رستوران و هتل در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1383 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار مربوط به بازه سال‌های 1379 تا 1382 در بخش جمع کل لحاظ شده است.