متوسط مقدار مصرف سالانه انواع ماهی در خانوار مناطق شهری

متوسط مقدار مصرف سالانه انواع ماهی در خانوار مناطق شهری

متوسط مقدار مصرف سالانه انواع ماهی در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 20 اسفند 1398

آمار فوق متوسط مقدار مصرف سالانه انواع ماهی در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1381 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط