متوسط مقدار مصرف سالانه فرآورده های گوشت دام و پرندگان در خانوار مناطق شهری

متوسط مقدار مصرف سالانه فرآورده های گوشت دام و پرندگان در خانوار مناطق شهری

متوسط مقدار مصرف سالانه فرآورده های گوشت دام و پرندگان در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 20 اسفند 1398

آمار فوق متوسط مقدار مصرف سالانه فرآورده های گوشت دام و پرندگان در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1386 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) این بخش تا سال 1385 در زیرگروه گوشت دام و گوشت پرندگان قرار گرفته است.

گزارشات آماری مرتبط