حجم سهام معامله شده در معاملات خرد بازار فرابورس ایران (ماهانه)

حجم سهام معامله شده در معاملات خرد بازار فرابورس ایران (ماهانه)

حجم سهام معامله شده در معاملات خرد بازار فرابورس ایران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 15 تیر 1399

آمار فوق حجم سهام معامله شده در معاملات خرد بازار فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.