حجم سهام معامله شده در معاملات خرد بازار بورس تهران (ماهانه)

حجم سهام معامله شده در معاملات خرد بازار بورس تهران (ماهانه)

حجم سهام معامله شده در معاملات خرد بازار بورس تهران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار سهم
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق حجم سهام معامله شده در معاملات خرد بازار بورس تهران را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا اسفند 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.