تعداد معامله قبل از تخصیص معاملات بلوک سهام بازار فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد معامله قبل از تخصیص معاملات بلوک سهام بازار فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد معامله قبل از تخصیص معاملات بلوک سهام بازار فرابورس ایران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق تعداد معامله قبل از تخصیص معاملات بلوک سهام بازار فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردين 1397 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.