نسبت ارزش خرید حقوقی بورس تهران (روزانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 21 مرداد 1399

آمار فوق نسبت ارزش خرید حقوقی بورس تهران را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 17 بروزرسانی می گردد.