درصد متوسط هزينه سالانه انواع گوشت نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری

درصد متوسط هزينه سالانه انواع گوشت نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری

درصد متوسط هزينه سالانه انواع گوشت نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 17 اسفند 1398

آمار فوق درصد متوسط هزينه سالانه انواع گوشت نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط