درصد متوسط هزينه سالانه انواع نان و بيسكويت نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری

درصد متوسط هزينه سالانه انواع نان و بيسكويت نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری

درصد متوسط هزينه سالانه انواع نان و بيسكويت نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 17 اسفند 1398

آمار فوق درصد متوسط هزينه سالانه انواع نان و بيسكويت نسبت به کل هزینه ناخالص در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط