متوسط هزینه سالانه چای، قهوه و كاكائو در خانوار مناطق شهری

متوسط هزینه سالانه چای، قهوه و كاكائو در خانوار مناطق شهری

متوسط هزینه سالانه چای، قهوه و كاكائو در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 17 اسفند 1398

آمار فوق متوسط هزینه سالانه چای، قهوه و كاكائو در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط