متوسط هزینه سالانه انواع ادويه، سس ها و ساير تركيبات خوراكی در خانوار مناطق شهری

متوسط هزینه سالانه انواع ادويه، سس ها و ساير تركيبات خوراكی در خانوار مناطق شهری

متوسط هزینه سالانه انواع ادويه، سس ها و ساير تركيبات خوراكی در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 17 اسفند 1398

آمار فوق متوسط هزینه سالانه انواع ادويه، سس ها و ساير تركيبات خوراكی در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط