متوسط هزینه سالانه حبوب در خانوار مناطق شهری

متوسط هزینه سالانه حبوب در خانوار مناطق شهری

متوسط هزینه سالانه حبوب در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 17 اسفند 1398

آمار فوق متوسط هزینه سالانه حبوب در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط