متوسط هزینه سالانه روغن ها و چربی ها در خانوار مناطق شهری

متوسط هزینه سالانه روغن ها و چربی ها در خانوار مناطق شهری

متوسط هزینه سالانه روغن ها و چربی ها در خانوار مناطق شهری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 14 اسفند 1398

آمار فوق متوسط هزینه سالانه روغن ها و چربی ها در خانوار مناطق شهری در خانوار مناطق شهری را در بازه سال‌های 1379 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط