درصد رشد ارزش سرمایه گذاری خارجی حقوقی به نسبت ماه قبل (ماهانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق درصد رشد ارزش سرمایه گذاری خارجی حقوقی به نسبت ماه قبل را در بازه ماهانه دی 1395 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.