تعداد کدهای فعال سهام حقیقی در بورس (سالانه)

تعداد کدهای فعال سهام حقیقی در بورس (سالانه)

تعداد کدهای فعال سهام حقیقی در بورس (سالانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/02/20
توضیحات

آمار فوق تعداد کدهای فعال سهام حقیقی در بورس را در بازه سال هاي 1393 تا 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مي باشد.