تعداد کل کدهای غیرفعال سهام در بورس (سالانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/05/09
توضیحات

آمار فوق تعداد کل کدهای غیرفعال سهام در بورس را در بازه سال هاي 1393 تا 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مي باشد.