ارزش معاملات سهام در تالار اصلی بورس (سالانه)

ارزش معاملات سهام در تالار اصلی بورس (سالانه)

ارزش معاملات سهام در تالار اصلی بورس

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/02/20
توضیحات

آمار فوق ارزش معاملات سهام در تالار اصلی بورس را در بازه سال هاي 1385 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.