شاخص تالار فرعی بورس (سالانه)

شاخص تالار فرعی بورس (سالانه)

شاخص تالار فرعی بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق شاخص تالار فرعی بورس را در بازه سال هاي 1385 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.