حجم ماهانه معاملات مسکن تهران

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 19 اسفند 1398

آمار فوق حجم ماهانه معاملات مسکن تهران را در بازه یک ساله دی 1397 تا 1398 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

این آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی می گردد.

گزارشات آماری مرتبط