حجم معاملات مسکن تهران (ماهانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 10 تیر 1399

آمار فوق حجم معاملات مسکن تهران را در بازه یک ساله فروردین 1398 تا 1399 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

این آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی می گردد.