حجم کل تولید نفت گاز به تفکیک پالایشگاه های کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم کل تولید نفت گاز در پالایشگاه های کشور را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.