درصد توزیع متوسط هزينه خالص سالانه دخانیات يک خانوار

درصد توزیع متوسط هزينه خالص سالانه دخانیات يک خانوار

درصد توزیع متوسط هزينه خالص سالانه دخانیات يک خانوار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 26 بهمن 1398

آمار فوق درصد توزیع متوسط هزينه خالص سالانه دخانیات يک خانوار در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) هزينه خالص شامل كليه هزينه های خانوار به استثنای هزينه های شغلی و سرمايه گذاری و پس از كسر مبلغ فروش كالاهای دست دوم است.