متوسط هزينه خالص سالانه كالاها و خدمات متفرقه يک خانوار

متوسط هزينه خالص سالانه كالاها و خدمات متفرقه يک خانوار

متوسط هزينه خالص سالانه كالاها و خدمات متفرقه يک خانوار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 26 بهمن 1398

آمار فوق متوسط هزينه خالص سالانه كالاها و خدمات متفرقه يک خانوار در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) هزينه خالص شامل كليه هزينه های خانوار به استثنای هزينه های شغلی و سرمايه گذاری و پس از كسر مبلغ فروش كالاهای دست دوم است.