متوسط هزينه خالص سالانه ارتباطات يک خانوار

متوسط هزينه خالص سالانه ارتباطات يک خانوار

متوسط هزينه خالص سالانه ارتباطات يک خانوار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 26 بهمن 1398

آمار فوق متوسط هزينه خالص سالانه ارتباطات يک خانوار در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) هزينه خالص شامل كليه هزينه های خانوار به استثنای هزينه های شغلی و سرمايه گذاری و پس از كسر مبلغ فروش كالاهای دست دوم است.