جمع کل هزينه خالص سالانه يک خانوار به تفكيک گروه های مختلف هزینه

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل هزينه خالص سالانه يک خانوار به تفكيک گروه های مختلف هزینه در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:
1) هزينه خالص شامل كليه هزينه های خانوار به استثنای هزينه های شغلی و سرمايه گذاری و پس از كسر مبلغ فروش كالاهای دست دوم است.