حجم سوخت هواپیما پالایشگاه اراک

حجم سوخت هواپیما پالایشگاه اراک

حجم تولید سوخت هواپیما پالایشگاه اراک

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق حجم تولید سوخت هواپیما در پالایشگاه اراک را در بازه سال های 1373 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.