متوسط هزينه ناخالص سالانه كالاها و خدمات متفرقه يک خانوار

متوسط هزينه ناخالص سالانه كالاها و خدمات متفرقه يک خانوار

متوسط هزينه ناخالص سالانه كالاها و خدمات متفرقه يک خانوار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 26 بهمن 1398

آمار فوق متوسط هزينه ناخالص سالانه كالاها و خدمات متفرقه يک خانوار در بازه سال های 1387 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:
1) هزينه ناخالص (جاری) خانوار، كليه هزينه‌ها به استثنای هزينه‌های شغلی و سرمايه‌گذاری را در برمی‌گيرد.