حجم تولید بنزین معمولی و سوپر پالایشگاه تهران

حجم تولید بنزین معمولی و سوپر پالایشگاه تهران

حجم تولید بنزین معمولی و سوپر پالایشگاه تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق حجم تولید بنزین معمولی و سوپر در پالایشگاه تهران را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.