قیمت تک محموله ای نفت خام سبک ایران

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق قیمت تک محموله ای نفت خام سبک ایران را در بازه سال های 1359 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.