حجم کل تولید بنزین معمولی و سوپر به تفکیک پالایشگاه های کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم کل تولید بنزین معمولی و سوپر در پالایشگاه های کشور را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.