به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

میانگین انتشار NOx توسط بخش نیروگاهی

میانگین انتشار NOx توسط بخش نیروگاهی

میانگین انتشار NOx توسط بخش نیروگاهی

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: گرم بر کیلووات ساعت
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 31 شهریور 1399

آمار فوق میانگین انتشار NOx توسط بخش نیروگاهی را در بازه سال هاي 1386 تا 1396 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.