مقدار سایر مواد مخدر کشف شده

مقدار سایر مواد مخدر کشف شده

مقدار سایر مواد مخدر کشف شده

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق مقدار سایر مواد مخدر کشف شده را در بازه سال‌های 1375 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار سال‌های 1380 و 1385 مربوط به مقدار گراس، شیشه، كوكائين و سایر مواد می‌باشد.
2) اختلاف سر جمع آمار در بازه سال‌های 1394 تا 1396 به دليل تبديل واحد از گرم به كيلوگرم است.