مقدار کوکائین کشف شده

مقدار کوکائین کشف شده

مقدار کوکائین کشف شده

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق مقدار کوکائین کشف شده را در بازه سال‌های 1390 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار مربوط به سال‌های 1380 و 1385 در بخش سایر درج شده است.
2) اختلاف سر جمع آمار در بازه سال‌های 1394 تا 1396 به دليل تبديل واحد از گرم به كيلوگرم است.