مقدار مواد محرک (شیشه) کشف شده

مقدار مواد محرک (شیشه) کشف شده

مقدار مواد محرک (شیشه) کشف شده

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق مقدار مواد محرک (شیشه) کشف شده را در بازه سال‌های 1390 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار مربوط به سال‌های 1380 و 1385 در بخش سایر درج شده است.
2) اختلاف سر جمع آمار در بازه سال‌های 1394 تا 1396 به دليل تبديل واحد از گرم به كيلوگرم است.