ظرفیت عملی پالایشگاه آبادان

ظرفیت عملی پالایشگاه آبادان

ظرفیت عملی پالایشگاه آبادان

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار بشكه در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم ظرفیت عملی در پالایشگاه آبادان را در بازه سال های 1368 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.