مقدار کل انواع مواد مخدر کشف شده

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
بروزرسانی: 1399/02/16
توضیحات

آمار فوق مقدار کل انواع مواد مخدر کشف شده را در بازه سال‌های 1375 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.

توضیحات:
1) اختلاف سر جمع آمار در بازه سال‌های 1394 تا 1396 به دليل تبديل واحد از گرم به كيلوگرم است.