تعداد اتباع بیگانه دستگیر شده در ارتباط با انواع مواد مخدر

تعداد اتباع بیگانه دستگیر شده در ارتباط با انواع مواد مخدر

تعداد اتباع بیگانه دستگیر شده در ارتباط با انواع مواد مخدر

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق تعداد اتباع بیگانه دستگیر شده در ارتباط با انواع مواد مخدر را در بازه سال‌های 1375 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.