جمع کل دستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/02/16
توضیحات

آمار فوق جمع کل دستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر را در بازه سال‌های 1375 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.