به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

جمع کل مقدار انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از نفت گاز

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: تن
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 30 شهریور 1399

آمار فوق جمع کل مقدار انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از نفت گاز را در بازه سال هاي 1379 تا 1396 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.