تعداد کل تصادفات جاده ای درون شهری

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: فقره
بروزرسانی: 1399/02/16
توضیحات

آمار فوق تعداد کل تصادفات جاده ای درون شهری را در بازه سال‌های 1391 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) در تصادفاتی كه تعدادی فوت و تعدادی ديگر مجروح می‌شوند، آمار منجر به فوت ثبت می‌شود و تعداد فوت‌شدگان و مجروحان در ستون‌های ذيربط منظور می‌شود.
2) تعدادفوت شدگان ومجروحین مربوط به لحظه وقوع تصادف می‌باشد.