تعداد پاسگاه های پلیس راه در سطح کشور

تعداد پاسگاه های پلیس راه در سطح کشور

تعداد پاسگاه های پلیس راه در سطح کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1398/12/10
توضیحات

آمار فوق تعداد پاسگاه های پلیس راه در سطح کشور را در بازه سال‌های 1385 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.