تعداد دادگاه های عمومی

تعداد دادگاه های عمومی

تعداد دادگاه های عمومی

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق تعداد دادگاه های عمومی را در بازه سال‌های 1375 تا 1396 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.