ظرفیت اسمی پالایشگاه کرمانشاه

ظرفیت اسمی پالایشگاه کرمانشاه

ظرفیت اسمی پالایشگاه کرمانشاه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار بشكه در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم ظرفیت اسمی در پالایشگاه کرمانشاه را در بازه سال های منتخب 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.